Fontos határidő közeleg

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény („Pmt.”), által meghatározott két éves átmeneti periódus 2019. június 26.-án lejár, melynek alapján a határidő lejártát követően a szolgáltatók kötelesek lesznek megtagadni azokat a megbízásokat melyek nem felelnek meg minden tekintetben a Pmt. szabályainak.

 

Új szabályozás szerint Ingatlanra is

Lényeges a fenti a határidő a hazai ingatlanszektor szereplőinek különösen, hiszen a vonatkozó Nemzetgazdasági Minisztériumi rendelet értelmében,

valamennyi üzletszerű ingatlan adásvételt vagy nem saját tulajdonú ingatlan átruházásának vagy bérbeadásának a közvetítését végző cég kötelezett szolgáltatónak minősül.

Minden ingatlanfejlesztéssel,- üzemeltetéssel, és -kezeléssel foglalkozó vállalat és ingatlanközvetítő cég érintett

Ennek alapján minden ingatlanfejlesztéssel,- üzemeltetéssel, és -kezeléssel foglalkozó vállalat és ingatlanközvetítő cég köteles lesz megfelelni a Pmt.-ben megállapított ügyfél-átvilágítási; kockázatértékelési; és vonatkozó belső szabályzat elkészítésének (vagy a jelenlegi megfelelő átdolgozásának) kötelezettségének.

 

Jelentős szigorítások

Ügyfél-átvilágítás körében a szolgáltatók kötelesek számos intézkedést teljesíteni megkötendő új szerződéseiket illetően – személyes okmányok ellenőrzése, másolat készítése, tényleges tulajdonosi nyilatkozat megkövetelése és valamennyi adat rögzítése, nyilvántartása – , mely feladatok nem teljesítése esetén sem bérleti, sem üzemeltetési, sem adásvételi szerződések megkötésére nincs lehetőség.

Szolgáltatók kötelesek továbbá – a megfelelő ügyfél-átvilágítás megvalósítása miatt is – a kockázatok azonosítása és az alkalmazandó intézkedések megállapítása érdekében belső szabályzatot készíteni, különös figyelemmel a nemzeti kockázatelemzés eredményeire. A szabályzat megalkotása és a vonatkozó eljárásrendek kialakítása a korábbi szabályozáshoz képest jelentős felelősségnövekedést jelent a szolgáltatók tekintetében.

Az eddigieknél jelentősen nagyobb költség és adminisztrációs teher

Fentieken túl a szolgáltatók kötelesek belső kontroll rendszer kiépítésére, illetőleg a Pmt. rendelkezéseinek megfelelő betartása érdekében vezetőik, munkavállalóik tekintetében képzési programot kialakítani. Megállapítható, hogy a fentiekben felsorolt kötelezettségek az ingatlanos cégek számára eddigieknél jelentősen nagyobb költség és adminisztrációs teherrel járnak.

 

Kiemelt szankciók – vezető felelőssége

Abban az esetben ha a felügyeleti szerv – ingatlanos céges esetében a NAV – megállapítja, hogy a társaság nem a Pmt. rendelkezéseinek megfelelően járt el, úgy akár 400 milliós bírság megfizetésére is kötelezheti a jogsértő céget.

Érdemes mihamarabb felkészülni és szakemberhez fordulni

Nagyon jelentős változás a szabályozásban, miszerint a szolgáltató vezetőinek, foglalkoztatottjainak tekintetében személyes felelősség megállapítására is lehetőség nyílik, melynek körében a felügyeleti szerv kezdeményezheti a vezetői jogkör felfüggesztését, vagy akár visszavonását is.

A fenti szigorodó szabályok betartása érdekében, érdemes mihamarabb felkészülni és szakemberhez fordulni a folyamatok, szabályzatok és eljárásrendek megalkotása érdekében még 2019. június 26. előtt.